Balletschool Attitude
Follow us on Facebook

De “allesomvattende” individuele les

Geen aparte notenleer

Bij CLASS & JAZZ is notenleer geen verplicht en apart vak, maar wordt die samen met het instrument aangeleerd, in een “allesomvattende” individuele les die alle nodige aspecten van het musiceren benadert. Omdat al deze onderdelen door eenzelfde leraar worden onderwezen, in eenzelfde visie, krijgt de leerling veel gemakkelijker inzicht in het “geheel van de delen”:

  • De Techniek van het Instrument: coördinatie oog/hand/gehoor
  • De Muziektheorie: notenleer, ritme, toonladders en akkoorden, analyse
  • De Gehoortraining: gezongen zichtlezing, dictee
  • De Muzikaliteit: vertolking, muziekcultuur, ontwikkeling van de eigen muzikale persoonlijkheid

Indien nodig of gewenst biedt de individuele les ook voldoende soepelheid om zich te kunnen concentreren op het verdiepen van slechts één specifiek onderdeel van de muziek: zichtlezing op het instrument, compositie, improvisatie, arrangement, jazz harmonie, klassieke harmonie,… (zie ook onderdelen boven)

Individuele les ter voorbereiding van het conservatorium

De transitie

We bieden ook specifieke opleidingen aan studenten die zich voorbereiden op een toelatingsproef in het hoger muziekonderwijs, en dit in beide richtingen, Jazz en Lichte Muziek en Klassiek.

Deze lessen zijn vooral gericht op leerlingen die, naast een opleiding in het Algemeen, Technisch of Beroeps Secundair Onderwijs (ASO, TSO, BSO), ook een muzikale opleiding hebben genoten, maar die zich nog onzeker voelen om de grote sprong naar het Conservatorium te wagen.

Praktisch, uw gemak voor ogen

Dank zij onze “allesomvattende” pedagogische aanpak hoeft een leerling zich slechts eenmaal te verplaatsen voor instrument EN notenleer.

De leerling koopt naar keuze

  • een FULL abonnement: 30 x 30 minuten (+ 7 gratis lessen) OF 15 x 60 minuten (+ 5 gratis lessen).
  • een LIGHT abonnement: 15 x 30 minuten (+ 3 gratis lessen) OF 8 x 60 minuten (+ 2 gratis lessen).
  • een Proefsessie: 10 x 30 minuten OF 5 x 60 minuten.

Men kan kiezen voor een wekelijkse les of voor een les om de twee weken.
Een lessenkalender wordt vooraf afgesproken.

Voor tarieven, gelieve contact op te nemen.
De eerste kennismakingsles van een half uur is GRATIS.

Zie ook instrumenten en andere cursussen.

» GROEPSLESSEN