No cookies! No trackers!

Balletschool Attitude

Class & Jazz loves people for real. We like to chat, smile and hug face to face. No virtual socializing for us.

Pedagogie

Alle Muziekstijlen

CLASS & JAZZ wil zich distantiëren van het eeuwige verdelen in hokjes. Muziek is muziek! De basisopleiding maakt dan ook geen onderscheid tussen Klassiek, enerzijds en Pop/Rock/Jazz, anderzijds. Van het begin af opteren we voor een globale aanpak die de leerlingen toelaat om alle gewenste muziekstijlen te ontdekken gedurende hun opleiding.

Op later tijdstip dringt een keuze zich echter (meestal) op, afhankelijk van de persoonlijke voorkeuren en aanleg, omdat beide stijlen een verschillende aanpak vereisen. Klassieke muzikanten moeten het vooral hebben van een veelzijdige instrumententechniek en een correct begrip van de, reeds bewerkte, partituur. De opleiding bestaat dus voornamelijk uit het lezen en uitvoeren van het klassieke repertoire. Jazz, Rock en Pop muzikanten moeten een grondige kennis van toonladders en akkoorden bezitten, gericht op de eigen techniek, compositie, arrangement en improvisatie. De aanpak is dan ook voornamelijk gericht op het creatief gebruik van de muziektheorie tijdens het spelen van Jazz, Rock, Pop en World standards.

Maar het is fout om te denken dat klassieke muzikanten de muziektheorie kunnen verwaarlozen, en omgekeerd, dat jazzmuzikanten de instrumententechniek en het zichtlezen mogen negeren.

Al onze leerkrachten bieden beide benaderingen aan.

Geïntegreerde Notenleer

Bij CLASS & JAZZ is notenleer geen verplicht en apart vak, maar wordt die samen met het instrument aangeleerd, in een “geïntegreerde” individuele les die alle nodige aspecten van het musiceren benadert. Omdat al deze onderdelen door eenzelfde leraar worden onderwezen, in eenzelfde visie, krijgt de leerling veel gemakkelijker inzicht in het “geheel van de delen”:

  • De Techniek van het Instrument: coördinatie oog/hand/gehoor
  • De Muziektheorie: notenleer, ritme, toonladders en akkoorden, analyse
  • De Gehoortraining: gezongen zichtlezing, dictee, spelen op gehoor
  • De Muzikaliteit: vertolking, muziekcultuur, ontwikkeling van de eigen muzikale persoonlijkheid

Indien nodig of gewenst biedt de individuele les ook voldoende soepelheid om zich te kunnen concentreren op het verdiepen van slechts één specifiek onderdeel van de muziek: zichtlezing op het instrument, compositie, improvisatie, arrangement, jazz harmonie, klassieke harmonie,… (zie ook onderdelen boven)

Dank zij deze geïntegreerde pedagogische aanpak hoeft een leerling zich slechts eenmaal te verplaatsen voor instrument EN notenleer.

Podium Projecten

Studenten die het wensen krijgen de kans aangeboden om een eigen muzikaal totaalproject op te starten. Een dergelijk project bestaat uit het zelf organiseren en uitvoeren van een volledig gepersonaliseerd concert, in eigen stijl en presentatie, met de gewenste muzikale bezetting, … onder advies en begeleiding van ons leraarsteam.

Deze afwerking projecten zijn onderverdeeld in vier types die elk een verschillend stadium betekenen in de muzikale ontwikkeling. Bij elke stadium wordt de muzikant geconfronteerd met nieuwe uitdagingen die hij/zij leert beheersen, en elk stadium bouwt verder op de in eerdere stadia verworven vaardigheden.

The JOY Project
Voor jonge muzikanten: gewoon om de vreugde van het spelen te delen met het publiek.

The ATTITUDE Project
Voor creatieve geesten die (deels, of volledig) met zelfgeschreven materiaal, naast het spelen, ook graag de eigen stempel, de eigen persoonlijkheid en karakter, willen meegeven tijden “hun” spektakel.

The SKILLS Project
Voor gevorderden die graag willen laten horen en zien wat ze allemaal al kunnen: virtuoos, gedurfd en gemeend. (verwacht niveau: toelatingsproef conservatorium)

The ART Project
Als hoogste doel, om de leercyclus af te sluiten, om te laten zien en horen dat men, vanaf nu, “artiest” is.

Semi-Professionele opleidingen
CANDIDS / ARTISTS / JAZZ-FUSION

Onze meest gevorderde leerlingen worden uitgenodigd (geselecteerd) om in te schrijven voor de cursussen The ARTISTS (elke vrijdag, van 21u tot 22u) en/of het JAZZ-FUSION Ensemble (dinsdag, om de twee weken, van 20u tot 22u). De bedoeling van deze cursussen is om verder opgeleid te worden op professioneel niveau, als muzikant die bewust zijn/haar individueel talent inzet ten voordele van het “samen”-spel, ten behoeve van “de groep”.

De ARTISTS opleiding (o.l.v. Raph Van Goubergen) bevat het aanleren van zeer diverse groeps- en podiumtechnieken zoals Close Harmony, Muzikale Interactieve Leiding, Begeleidingspraktijk, Arrangement/Improvisatie/Compositie, Band Coaching, Band Management, … De ARTISTS activiteiten gaan van het begeleiden van onze andere leerlingen op onze OPUS-dag (jaarlijkse CLASS & JAZZ concert) of op hun individuele Podium Projecten, tot het in elkaar steken van eigen ARTISTS projecten, concerten en andere spektakels.

Het JAZZ-FUSION Ensemble (o.l.v. Martin Michiels) richt zich op een “Fusion” repertoire (jazz/rock/funk/latin) uit de jaren ’60 a ’80 met composities van Herbie Hancock, Miles Davis, John Scofield, Chick Corea e.a.

Jongere leerlingen, die een uitnodiging voor The ARTISTS en/of het JAZZ-FUSION Ensemble ambiëren, kunnen vrij inschrijven voor de voorbereidende cursus The CANDIDS (o.l.v. Raph Van Goubergen) (elke woensdag, van 19u30 tot 20u30).

Voorbereiding op het Conservatorium

Wij bieden ook specifieke opleidingen aan studenten die zich voorbereiden op een toelatingsproef in het hoger muziekonderwijs, en dit in beide richtingen, Jazz en Lichte Muziek en Klassiek.

Deze lessen zijn vooral gericht op leerlingen die, naast een opleiding in het Algemeen, Technisch of Beroeps Secundair Onderwijs (ASO, TSO, BSO), ook een muzikale opleiding hebben genoten, maar die zich nog onzeker voelen om de grote sprong naar het Conservatorium te wagen.

Opleidingen voor Professionelen

Heel wat goede actieve professionele muzikanten hebben gedurende hun opleiding een te eenzijdige benadering gekregen, vaak gericht op slechts één muzikale stijl, en voelen zich daardoor belemmerd in hun verdere muzikale ontplooiing. Zij hebben bvb nooit geleerd om van een partituur te spelen, om zonder partituur maar op gehoor te spelen, om te improviseren, om een grondige analyse van de partituur te maken om het stuk nog beter te beheersen en nog beter te interpreteren, om de muzikale expressiviteit de techniek te laten overstijgen. CLASS & JAZZ biedt ook hen de mogelijkheid om hun kennis uit te breiden om zo verder muzikale horizonten te verkennen.